Sygeplejerskerne

Konsultationssygeplejerske Gitte Weeke f. 1959.

Uddannet på Slagelse Sygehus, bred klinisk erfaring fra flere forskellige medicinske og kirurgiske afdelinger, hjemmesygeplejen samt fra lægepraksis.

Efteruddannelse i astma og allergi, rejsemedicin, sårpleje, diabetes, lungesygdomme, hjertesygdomme, psykiatriske lidelser, kommunikation og livsstilssamtaler, kostvejledning.

Ansat i klinikken januar 2014

Konsultationssygeplejerske Louise Harcourt f. 1980.

Professionsbachelor i sygepleje. Bred klinisk erfaring fra flere forskellige medicinske og kirurgiske afdelinger samt hjemmesygeplejen og som kommunal visitator.

Efteruddannelse i lungesygdomme, sårpleje, diabetes, ældresygdomme, rehabilitering, smertebehandling og smertehåndtering, kommunikation, livsstilssamtaler, kostvejledning.

Ansat i klinikken marts 2018.

Sygeplejerskerne varetager:

selvstændige konsultationer, både akutte og planlagte, herunder  bl.a. diabetes-, KOL-, astma, allergi og BT

blodprøver, laboratorieundersøgelser, lungefunktionsundersøgelser, priktest og hjertekardiogram (EKG)

rejsevejledning og -vaccinationer samt andre vaccinationer,

sårbehandling og vortebehandling

livstilssamtaler og kost vejledning

samt e-mail og telefonrådgivning – herunder kommunikation med hjemmeplejen, svar på prøver, receptfornyelser og tidsbestilling.