Henrik Rømer

Henrik Rømer f. 1963)
Speciallæge i Almen Medicin 2000, praktiserende læge siden 2002.
Diplomeret idrætslæge og diplomeret akupunktør.

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening, Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, Medicinsk Selskab for Akupunktur, Den danske og svenske diabetes forening samt American Association of Family Medicin.

Medicinkonsulent for den almen mediciske kvalitetsenhed i region Hovedstaden, KAP-H.

Været konsulent for sundhedsstyrelsen om livsstilssygdomme og redaktionsmedlem for “Opsporing og behandling af overvægt hos voksne.”, National klinisk vejledning for almen praksis  samt rådgiver for Novo Nordisk om type 2 diabetes og overvægt samt for MSD, Bohringer og Astra om hjerte-karsygdomme og type 2 diabetes.

Underviser og kursusleder på flere forskellige kurser (emner bl.a.: idrætsmedicin, kommunikation, allergi, rejsemedicin, diabetes, hjertesygdomme, overvægt, rusmidler, ungdomspsykiatri, børnesygdomme, cancersygdomme, mv.) i Lægeforeningen, på Lægedage, for lægemiddelindustrien samt for diabetesforeningen.

Tidligere fagpolitisk aktiv som landsformand for Fraktionen af Yngre Almen Medicin (FYAM), siddet i bestyrelsen for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), i PLO-Hovedstaden og repræsentantskabet for PLO (Praktiserende Lægers landsorganisation) samt i uddannelsesudvalget for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS), mv.