Lægerne

Lea Wieghorst Knudsen f. 1970

Speciallæge i Almen Medicin 2013,  praktiserende læge siden 2016.

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening og Praktiserende Lægers Organisation.

Bred klinisk erfaring fra flere specialafdelinger, blandt andet intern medicin, hæmatologi (blodsygdomme), gynækologi, mave-tarm-kirurgi og psykiatri. Har desuden arbejdet 3 år på børneafdelinger, blandt andet børneonkologisk (børnekræft) klinik på Rigshospitalet og almen pædiatri og neonatologi (for tidligt fødte) på Glostrup Amtssygehus. Har erfaring fra andre lægepraksis i Frederikssund, Hillerød og Rungsted.

Henrik Rømer f. 1963)
Speciallæge i Almen Medicin 2000, praktiserende læge siden 2002.
Diplomeret idrætslæge og diplomeret akupunktør.

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening, Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, Medicinsk Selskab for Akupunktur, Den danske og svenske diabetes forening samt American Association of Family Medicin.

Bred klinisk erfaring fra flere specialafdelinger, blandt andet intern medicin (især diabetes og hjerte- og lungesygdomme), gynækologi, ortopædkirurgi, mave-tarm-kirurgi, pædiatri (børnesygdomme) og ungdoms- og voksenpsykiatri

Været konsulent for sundhedsstyrelsen om livsstilssygdomme og redaktionsmedlem for “Opsporing og behandling af overvægt hos voksne.”, National klinisk vejledning for almen praksis. Medicinkonsulent for region Hovedstadens kvalitetsenhed KAP-H.  Endvidere rådgiver for Novo Nordisk om type 2 diabetes og overvægt samt for MSD, Bohringer og Astra om hjerte-karsygdomme og type 2 diabetes.

Underviser og kursusleder på flere forskellige kurser (emner bl.a.: idrætsmedicin, kommunikation, allergi, rejsemedicin, diabetes, hjertesygdomme, overvægt, rusmidler, ungdomspsykiatri, børnesygdomme, cancersygdomme, mv.) i Lægeforeningen, på Lægedage, for lægemiddelindustrien samt for diabetesforeningen.

Tidligere fagpolitisk aktiv som landsformand for Fraktionen af Yngre Almen Medicin (FYAM), siddet i bestyrelsen for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), i PLO-Hovedstaden og repræsentantskabet for PLO (Praktiserende Lægers landsorganisation) samt i uddannelsesudvalget for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS), mv.